Error
  • JFTP::login: Unable to login
  • JFTP::write: Unable to use passive mode
  • XML Parsing Error at 2:26. Error 7: mismatched tag

Joke Time by Edgar Bello

January '11

Friday, 07 January 2011 00:00

Joke Time By Edgar BelloWays to Know You Are a Filipino

1.You point with your lips

2. You nod upwards to greet someone.

3. You collect items from hotels or restaurants "for souvenir".

4. You smile for no reason.

5. You flirt by having a foolish grin in your face while raising your eyebrows repeatedly.

Read more: January '11

 

September '09

Tuesday, 29 September 2009 00:00

Joke Time Ni Edgar BelloLahi ng matatapang!

TATAY: Panahon na upang ipakita ang tapang ng ating lahi!
JUNIOR: Ipamalas na­tin ang lakas ng ating loob!
BUNSO: Dapat na ta­yong magkaisa!
NANAY: Tama! Kaya humayo na kayo at magpatuli!
Relihiyosong BF …

DADDY: Mabait ba ang boyfriend mo?
ANAK NA DALAGA: Yes, dad.
DADDY: Relihiyoso ba?
ANAK NA DALAGA: Opo! Sobra!
DADDY: Saan ba nakatira ‘yan?
ANAK NA DALAGA: Sa simbahan po. At nagmimisa siya ngayon.

Read more: September '09

 

Toronto, Canada

An error occured during parsing XML data. Please try again.